Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus

Tai ypatingą istorinę reikšmę turintis muziejus, įkurtas 2006 metais ir skirtas lietuvių tautos laisvės kovų atminimui. Muziejuje galima išvysti autentišką, tremties metus liudijančią medžiagą. Ekspozicijoje „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“ atskleidžiama  SSRS pokario agresija: kova su partizaniniu judėjimu, trėmimai, žmonių kalinimas. Čia demonstruojamos nuotraukos, vaizdinė medžiaga, dokumentai, tremtinių, politinių kalinių asmeniniai daiktai, drabužiai.

Muziejaus kieme galima pamatyti originalų tremties vagoną, bunkerio kopiją, apžiūrėti išlikusį vokiečių žandarmerijos pastatų kompleksą.